Het Elysium

Het Elysium is een vrijplaats voor de Kindred; een plaats van vrede en geweldloosheid. Het wordt gezien als neutrale grond en iedere Kindred kan hier worden toegelaten. Geweld binnen de grenzen van het Elysium is niet toegestaan. Dit impliceert niet alleen het geweld ten opzichte van een andere Kindred, maar tevens geweld ten opzichte van stervelingen of voorwerpen. Volgens de Tradities is het Elysium een plaats van religie en kunst, hoewel in onze moderne era ook andere plaatsen gekozen worden.

Het selecteren van Elysium plaatsen is voorbehouden aan de Kindred die het Domein regeert, zijnde de Prins. De Prins verklaart welke plaatsen binnen het Domein een Elysium zullen zijn. De Prins mag op ieder tijdstip Elysia aan deze lijst toevoegen, of van deze lijst verwijderen.

Op dit moment is het enige Elysium van Tilburg gevestigd in restaurant Blended, met als gastheer Keeper Jakob Meyer. Als nieuw Kindred kunt u contact opnemen met de Scourge van Tilburg, Hector Poirott. Hij zal een afspraak met u maken om u naar het Elysium te leiden en u voor te stellen aan Zijne Hoogheid, Willam Valmans, van Clan Malkavian De details hiervan kunnen besproken worden bij de creatie van je personage.
De Keepers van het Elysium zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze vrede. Tot nader bericht verwachten de Keepers van de bezoekers het volgende:

  1. Binnen het Elysium zijn geen geweldplegingen of uitlokking hiervan, in wat voor vorm dan ook, toegestaan; zij het fysiek of met behulp van disciplines, zij het ten opzichte van andere aanwezigen of voorwerpen. Een Frenzy is geen excuus, tenzij wellicht, deze Frenzy werd uitgelokt en er geen mogelijkheid tot weglopen of voorkomen was.
  2. Vernieling of vernietiging van kunst is ten strengste verboden.
  3. Het dragen van wapens binnen het Elysium is absoluut verboden, behalve voor de Sheriff en degenen die hier uitdrukkelijke toestemming van de Keeper. Wapens kunnen worden afgegeven bij de ingang en zullen weer worden geretourneerd bij vertrek. De Keepers zijn echter niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan enige bezittingen die aldaar in bewaring gegeven worden.
  4. In de naaste omgeving van het Elysium, en indien er zich Kine in het Elysium bevinden, dient de Maskerade strikt te worden nageleefd. Bij entree, exit of anderzijds, dient men geen aandacht te vestigen op het Elysium en hetgeen zich hierbinnen afspeelt.
  5. Het wordt verstandig geacht om evenementen die men plaats wil laten vinden binnen het Elysium, in overleg met de Keepers te plannen.

Personen die deze regels overtreden kunnen bestraffing verwachten. Bij ernstige of zich steeds herhalende overtredingen hebben de Keepers het recht om deze personen te verwijderen uit het Elysium of zelfs de verdere toegang tot het Elysium te ontzeggen. Keepers hebben tevens het recht om een overtreder Status te ontnemen, met uitzondering van de status Erkend of status welke verbonden is aan een functie van de overtreder.
In overleg met Prins, Primogenraad, Harpijen of Sheriff kan echter tot andere maatregelen worden overgegaan.