De Camarilla

Een aantal oude en invloedrijke Kindred, de hoofden van zeven belangrijke bloedlijnen, hebben in de 15e eeuw de Camarilla gevormd om zichzelf te beschermen tegen de anarchisten en de kerk. Het idee is dat alle Kindred, of ze nou vrijwillig deel willen nemen of niet, zich te houden hebben aan de regels van de Camarilla, de zes Tradities. Een aantal Kindred weigerden deel te nemen aan de Camarilla en hieruit is de Sabbat ontstaan, een groep Kindred waarmee de Camarilla tot heden ten dage mee in oorlog is.

De Kindred van de Camarilla kunnen worden opgedeeld in verschillende bloedlijnen, of clans. Deze bloedlijnen worden doorgegeven van Sire op Kind. Bij de Stad der Gewoven Duisternis speel je een personage dat lid is van een van deze zeven clans of een clanloze Kindred:

 • Brujah – idialisten en rebellen
 • Gangrel – overlevers en trekkers
 • Malkavian – waanzinnigen en wijzen
 • Nosferatu – monsterlijke informatieverzamelaars
 • Toreador – kunstenaars en hedonisten
 • Tremere – magiërs/heksen
 • Ventrue – zakenlui en aristocraten
 • Caitiff – clanlozen, uitgestotenen en verschoppelingen

Voor de lezers die bekend zijn met de World of Darkness: dit betekent inderdaad dat Gehenna in onze spelwereld niet heeft plaatsgevonden.

Het Domein

Iedere stad of gebied is een zogeheten ‘Domein’, welk systeem doet denken aan het feodale stelsel waarmee in het verleden in wat tegenwoordig Europa is gewerkt werd. Binnen dit Domein bekleden de oudste en machtigste Kindred de hoge posities en besturen de stad en de omgeving:

De Prins is de baas van de stad. Zijn heerschappij garandeert de handhaving van de Tradities. De huidge Prins van Tilburg is de heer Sibren Hartlief van Clan Malkavian.

De Seneschal is de Vice-Prins, oftewel de rechterhand van de Prins.

De Primogen vormen de raad van Clan-vertegenwoordigers die de Prins bijstaat. Iedere clan kiest haar Primogen en vaardigt deze af.

De Sheriff spoort overtreders van de wetten van de Kindred, de Tradities, op.

De Keeper of Hoeder is de bewaker van het Elysium. Het Elysium is een veilige plaats waar Kindred in vrede samenkomen.

De Scourge of Gesel spoort Kindred, die zonder toestemming van de Prins in het Domein verblijven, op en leidt deze voor aan de Prins of, indien noodzakelijk, doodt ze.

Een Harpij, onder leiding van het Hoofd der Harpijen, kan de positie en de status van de diverse Kindred in het Domein beïnvloeden.

Onder het masker…

De Camarilla is niet zo eensgezind als zij zouden willen zijn. Er zijn veel meningsverschillen tussen, en zelfs binnen, de clans, waarbij macht en status de inzet zijn. Intrige, manipulatie en grof geweld worden niet geschuwd. Integendeel, ze zijn aan de orde van de nacht als het gaat om het verkrijgen van de genoemde posities en functies.

De hiërarchie van Kindred verschilt per clan, maar over het algemeen hebben oudere Kindred een betere status dan jongere. De Kindred-maatschappij is opgedeeld in verschillende leeftijdsklassen:

 • Een Oudere is een Kindred met de respectabele leeftijd van zo’n driehonderd tot duizend jaar oud.
 • De Ancillae volgen met een ook al niet te verwaarlozen leeftijd van vijftig tot driehonderd jaar.
 • Een Neonate is maximaal vijftig jaar oud. Als speler behoor je waarschijnlijk tot deze klasse.
 • Het Kind is een pas gemaakte vampier die nog onder de hoede van zijn Sire staat. Als Kind heeft hij nog geen rechten. Pas wanneer hij voorgeleid is aan de Prins wordt hij gezien als volwaardig lid van de Kindred samenleving.
 • De Ghoul is geen vampier maar een mens die gevoed wordt met bloed van Kindred. Dit bloed geeft hen de beschikking over enkele bovenmenselijke krachten en zet het verouderingsproces stop. Het garandeert ook onvoorwaardelijke trouw aan hun meester.