Wat is WovenDarkness?

WovenDarkness, kort voor ’the City of Woven Darkness’, ofwel ‘de Stad der Gewoven Duisternis’, is een Live Action RolePlaying (LRP/LARP) vereniging te Tilburg. Het spel dat WovenDarkness organiseert, volgens het systeem van ‘Vampire: the Masquerade’ (Old World of Darkness, White Wolf Publishing) en regels gebaseerd op ‘Laws of the Night’ (1e editie) loopt, met een continu verhaallijn, al sinds 1997.

Met ruim 25 actieve spelers is het een gezellige, intieme vereniging met een lange historie.

Wat is LARP?

Een Live Action Role Playing game is een type rollenspel waarin alle acties en daden van de personages daadwerkelijk met acteren tot uiting gebracht worden. Een zogeheten rollenspel is een vorm van improvisatietoneel met spelregels. Elke speler speelt een (zelfverzonnen) personage uit en zal de door het spel aangeboden situaties afhandelen zoals hoort bij de persoonlijkheid van dit personage. Omdat geen actie zonder consequenties is zullen nieuwe situaties uit het spel zelf voortkomen. Omdat niemand alle factoren kan voorspellen, zal iedere situatie nieuw zijn en zullen alle acties en reacties geïmproviseerd worden moeten worden.

De basis van de verhaallijn en mogelijke bijsturing worden verzorgt door de zogeheten storytellers.

Om dit te illustreren met een alledaags voorbeeld: het is half vijf ’s nachts en je komt te voet bij een kruispunt aan. Het voetgangslicht staat op rood en er is niemand te bekennen. Ik zou, na goed kijken, gewoon de straat oversteken. Binnen een rollenspel zou ik een personage kunnen spelen dat zeer gehecht is aan regels en structuur en beslissen dat dit personage blijft wachten op het groene licht.

Een voorbeeld dat dichter in de buurt van ons spel komt, is het volgende. Het is avond en je loopt door de straat. Je ziet hoe een tweetal jongens een keurig uitziende man in elkaar aan het slaan zijn. Wat doe je? Negeer je het, want het is niet jouw probleem? Negeer je het omdat je wel eens gewond kan raken? Help je de jongens, om de buit naderhand eerlijk te delen? Ga je de arme man helpen, puur uit de goedheid van je hart? Of wellicht ga je de man helpen in de hoop op een beloning? Wellicht ga je hem eerst helpen, om hem vervolgens zelf te beroven. Of zelfs van hem te drinken.. er moet immers ook gejaagd worden. Je ziet het, er zijn tal van mogelijkheden en nog meer motivaties, allemaal afhankelijk van jouw personage.