De Tradities

De Zes Tradities staan ten grondslag aan de Camarilla. Alle leden worden geacht deze wetten uit hun hoofd te kennen en na te leven. Overtreding van deze wetten, de zogeheten Traditie-breuken, worden extreem zwaar bestraft. Het moge duidelijk zijn dat eenieder er verstandig aan doet zich aan deze regels te houden… of in ieder geval zorgt dat niemand getuige is van je overtredingen.
Het is niet ongewoon dat een Prins of Oudere bij een eerste kennismaking om voordracht van deze regels vraagt. Iedere Kindred doet er goed aan om voor betreding van een nieuw Domein zichzelf goed te bedenken of hij in staat is deze regels te herhalen.

Eerste Traditie: De Maskerade
Gij zult Uw ware aard niet onthullen aan degenen die niet van het Bloed zijn.
Geschiedt dit toch, dan verliest U Uw claim op het Bloed.

Tweede Traditie: Het Domein
Uw Domein is Uw eigen aangelegenheid.
Alle anderen zijn U respect verschuldigd wanneer ze in Uw Domein zijn.
Het is niemand toegestaan aan Uw woord te twijfelen wanneer U in Uw Domein bent.

Derde Traditie: Het Nageslacht
U zult U slechts voortplanten met de toestemming van Uw Oudere.
Als U Nageslacht creëert zonder diens toestemming zullen zowel U als Uw Nageslacht gedood worden.

Vierde Traditie: De Verantwoording
Degenen die U creëert is Uw eigen Nageslacht.
Totdat Uw Nageslacht vrijgelaten wordt zult U deze in alle opzichten bevelen.
Hun zonden zullen U aangerekend worden.

Vijfde Traditie: De Gastvrijheid
Eert het Domein van een ander.
Wanneer U in een ander Domein komt, zult U zich presenteren aan diegene die daar regeert.
Zonder acceptatie bent U onwaardig.

Zesde Traditie: De Vernietiging
Het is U verboden een ander van het Bloed te vernietigen.
Het recht op vernietiging behoort aan Uw Oudere.
Alleen de Oudere onder U kan de Bloedjacht ontketenen.