Feedback

Noot: Voor onze bestaande spelers, een link naar ons feedbacksysteem tref je in het hoofdmenu.

Zoals gezegd wordt er maand één keer per maand gespeeld, maar in de tussenliggende periode van een maand verstrijkt in het spel ook. De acties die jouw personage in de loop van deze maand onderneemt kunnen iedere maand via ons feedbacksysteem insturen naar de Storytellers. Deze zullen bekijken hoe het jouw personage vergaat in de loop van de maand. Het resultaat van je activiteiten zal je vooraf aan de speelsessie te horen krijgen, waardoor je hopelijk met nieuwe kennis en macht de bijeenkomst in het Elysium kunt betreden.

Je bent niet verplicht om deze zogeheten feedback in te sturen, maar via de feedback kun je soms iets voor elkaar krijgen wat tijdens de sessie niet lukt of informatie achterhalen waar je niet aan toe komt.

Feedback schrijven kan dus best handig zijn, maar betekent dit dan dat jouw personage alles voor elkaar krijgt dat in je feedback beschreven staat? Nee, helaas gaat dit niet altijd. Jouw personage beweegt zich in een wereld waarin meerdere personages en plotlijnen actief zijn. Alle acties afkomstig van personages en plotlijnen worden dan ook door elkaar beïnvloed. Het is dus belangrijk dat je in je feedback duidelijk bent in hoe jouw personages e.e.a. voor elkaar wil krijgen.

De feedback voor een willekeurige sessie heeft altijd een uiterlijke inleverdatum van 22:00 uur op de zondag twee weken vóór de zaterdag van de sessie. Wacht dus niet te lang met het schrijven van je feedback. Je hebt tussen de sessies minimaal 2 weken om je plannen aan ons kenbaar te maken, dus het is absoluut niet nodig om tot zondag tien uur in de avond te wachten.
Hoe schrijf ik feedback?

Iedere maand zijn de Storytellers tijd kwijt met het behandelen en uitwerken van jullie feedback. Om ons werk makkelijker te maken, maar vooral ook om jezelf een beter resultaat te geven, vragen we je om bij het schrijven van je feedback met de volgende punten rekening te houden.

De feedback heeft een deadline, deze is 13 dagen voor de sessie op een zondag dus voor 22:00u.

Er geld een maximum van 15 punten feedback, dit is inclusief:
– Vragen, o.a. regeltechnische, elke vraag is één (1) punt feedback.
– Indien je geruchten wilt insturen vormen deze samen één (1) feedback punt.

Beschrijf voor elke actie altijd duidelijk:
Wat je vorige sessie uitgespeeld hebt dat de aanleiding geeft voor deze actie.
Wat je precies wilt bereiken.
Hoe je dat aan wilt aanpakken.
Welke invloeden en/of vaardigheden je daar voor gaat gebruiken en hoeveel. (mits van toepassing)
Welke andere middelen/bronnen (mede-kindred, ghouls, informanten of andere ‘mannetjes’) in deze actie worden betrokken.
Met andere woorden: wij zijn meer geïnteresseerd in hoe je iets voor elkaar wilt krijgen, dan dat je iets voor elkaar wilt krijgen. Het ‘hoe’ bepaalt namelijk de mate waarin andere acties beïnvloedt worden. Natuurlijk staat het je vrij om je feedback in (dag-)boekvorm in te sturen, omdat je dit beter vindt passen bij jouw personage (al dan niet IC ), maar doe ons dan een plezier en maak per actie een samenvatting volgens bovenstaande punten A t/m E.

WWSIWYG – What We See Is What You Get

Vergeet niet dat wij de ‘What We See Is What You Get’ regel hanteren. Dat wil zeggen dat we het ons niet kunnen permitteren om bij elke speler de afweging te maken “wat zou hij/zij kunnen bedoelen?” We interpreteren je feedback zoals hij geschreven staat.

Tips bij het schrijven van je feedback

Tip 1: Afhankelijkheid in feedback acties
Hou er rekening mee dat de STs bepalen wat de uitkomst van een actie is. M.a.w. beschrijf een actie tot aan het moment dat er een keuze moet vallen, maar maak echter niet zelf deze keuze. Hoe je een bepaalde actie aanpakt bepaalt daarin voor het grootste gedeelte de succeskans. Grootste struikelblok voor de meeste beginnende spelers: beschrijf geen vervolgactie gebaseerd op een verwachte uitkomst van een andere actie; als Actie B afhankelijk is van het slagen van Actie A en Actie A gaat niet zoals gepland, heb je zéér waarschijnlijk ook niks meer aan Actie B.

Tip 2: Gezamelijke feedback acties
Soms spreek je met andere personages af om samen een actie uit te voeren, dan wel elkaar nieuwe dingen te leren (abilities, invloeden of disciplines). Stem dit goed af met elkaar en zorg ervoor dat jullie, jullie acties op elkaar afstemmen. Als wij namelijk maar van één partij bericht krijgen gaan de STs er vanuit dat de betreffende actie niet door gaat.
Nu is dit natuurlijk ook een enorm leuk role-play moment: Personage A denkt iets samen met Personage B voor elkaar te krijgen, maar op het moment suprême blijkt Personage B niet over de brug te komen: Personage B ‘verraadt’ dus eigenlijk Personage A.

Tip 3: Realistische tijdsbesteding
Jouw personage heeft maar één maand de tijd om e.e.a. voor elkaar te krijgen en moet dit dan ook nog eens doen in de avonduren. Blijf dus een beetje reëel in wat je allemaal voor elkaar probeert te krijgen in de betreffende maand.

Tip 4: Gebruik van invloeden
Invloeden zijn van uiterste belang bij het vergaren van informatie, maar ook voor het uitzetten van (valse) geruchten of het uitvoeren van bepaalde acties.
Daarbij zijn jouw invloeden geen onuitputtelijke bron van informatie of uitvoerders van jouw acties. Jouw contactpersonen, vooral diegene in de wat hogere invloedssferen, kunnen het niet altijd veroorloven zomaar informatie door te geven of acties voor jouw uit te voeren omdat anders hun positie binnen die invloed in gevaar komt. Dat wil dus zeggen dat je niet continue jouw (voorbeeld!) Bureaucracy 4 invloed om nieuwe paspoorten kunt vragen.
Kortom er zit een bepaalde balans in de hoeveelheid keer je een invloed op een bepaald niveau kunt aanspreken.
Daarnaast is er nog zoiets als het spreiden van je invloeden. Met het besteden van 1 punt in een invloed krijg je meestal al de meest algemene informatie/geruchten/acties voor elkaar. Wil je wat meer gedetailleerde/acuratere informatie/geruchten/acties, zul je meer of hogere invloeden moeten aanspreken, dus zet je meer punten in.
Wil je nu iets specifieks te weten komen, verspreiden of voor elkaar krijgen, kun je er voor kiezen om al je punten in te zetten. Hoe meer punten je inzet, hoe beter je actie/informatie door komt t.o.v. andere personages die dezelfde invloedssfeer delen.

Meestal vragen de STs om invloeden groter dan 2 te benoemen. Bijvoorbeeld: “Mijn invloed 3 contact binnen Finance is de onderdirecteur van de ABN-bank op het Heuvelplein, dhr. J. Aszak”.

Tip 5: Keep it real
Ja, het is een fantasy setting, maar we spelen redelijk nauw aan de normale wereld. De setting is bijna gelijk aan de ‘normale’ wereld, met dit verschil dat het wat meer duister is.

De Storytellers bepalen uiteindelijk wat er daadwerkelijk gebeurt in de spelwereld van Stad der Gewoven Duisternis.

De Spelsite

Voor belangrijke mededelingen – zowel IC als OOC! – en contact met andere spelers is er de spelsite. Er zijn diverse fora, voor verschillende functies, en er is een mogelijkheid om berichten te versturen naar andere personages. Actieve deelname is absoluut niet verplicht en geschiedt puur op hoeveel tijd je met het spel kwijt wil zijn, maar sommige enthousiaste spelers houden hun berichten dagelijks bij.