Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: Stad der Gewoven Duisternis, de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • gebruikers: alle bezoekers van de website;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de door gebruikers geplaatste content.

 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 7. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.